Abstract Wivine Decoster

Het eerste deel van dit debat bestaat uit een samenvatting van een verkennend onderzoek naar de zangstem van meisjes in de puberleeftijd. Een artikel hierover werd gepubliceerd in Logopedics, Phoniatrics, Vocology (LPV), 2008, Vol. 33, No. 2 , Pages 104-112 (zie verder voor de abstract). In het tweede deel nodigen we het publiek uit van gedachten te wisselen over noden, vragen, ideeën, ervaringen e.d. in verband met de (spreek- en zang-)stem (gezond of afwijkend) van kinderen en jongeren. Het doel is om te overleggen of de jeugdige stem een topic is dat binnen EVTA-be de aandacht zal krijgen en, zo ja, om na te denken over de manier waarop dit kan gerealiseerd worden.

Veel talent, prima stemmen -  geen probleem voor pubermeisjes?

Dit onderzoek bij 17 meisjes (leeftijd 9;9 tot 16;11 j) die zingen bij een hoog kwalitatief koor betrof twee onderzoeksvragen: 1) de variatie in fysieke en vocale ontwikkeling volgens Gackle en de waarden voor de fundamentele frequentie (gemiddelde en bereik) volgens Wilson voor de spreek- en zangstem van pubermeisjes, en 2) de overeenkomst van vocale eisen en mogelijkheden. Gegevens betreffende de ontwikkeling en de akoestiek toonden een grote variatie aan tussen de individuele zingende meisjes. De modellen bleken grotendeels te kloppen. Toch hadden alle meisjes een groter totaal zangbereik, vooral ten gunste van de lage tonen, en 11 meisjes spraken op een lagere fundamentele frequentie. Een derde van de totale groep vertoonde ontwikkelingskenmerken op een jongere leeftijd dan in het model werd gesuggereerd. Eisen en mogelijkheden vielen niet samen: de ondergrens van het frequentiebereik lag bij alle meisjes meerdere halve tonen lager dan de laagste tonen die in de partituren voorkwamen waarop men op het moment van onderzoek aan het werken was. De bovengrens van de partituren vielen echter samen of lagen hoger dan de bovengrens van de vocale mogelijkheden van de meisjes.

Bio

Wivine Decoster is doctor in de Logopedische en Audiologische Wetenschappen en is hoofddocent aan de KU Leuven, faculteit Geneeskunde, onderzoeksgroep ORL. Ze is mede-oprichtster van het Expertisecentrum Stem. Ze studeerde in het HTI Brugge (professionele bachelor) en aan  de KU Leuven (master en doctoraat). In haar onderwijs- en onderzoekswerk staat de stem centraal: de spreek- en zangstem, stempathologie, stemergonomie. Ze is actief in cursussen stem, stages en als begeleider van mastertheses in de opleidingen Msc Logopedische en Audiologische Wetenschappen en in de lerarenopleiding (SLO) Gezondheidswetenschappen. Ze richt zich ook sterk op basisvaardigheden voor vocale communicatie: perceptie en socaal-communicatieve ontwikkeling.