Stemonderzoek in Franstalig België. Dr. Peter Muller, NKO arts

Stemonderzoek in Franstalig België is nog niet echt in kaart gebracht. De uitwisseling van gegevens is quasi onbestaande, ondanks het feit dat verschillende individuele onderzoekers naam hebben gemaakt tot buiten onze grenzen, vooral op het gebied van posturologie bij zangers en manipulatie van het laryngaal gebied.

Ook enkele NKO-artsen volgen de stemevolutie van jonge zangers en begeleiden hen en enkele logopedisten vanaf de kinderstem tot de professionele zanger.

Op gebied van zang is de geografische spreiding, vooral in Wallonië,  enorm groot en in de dunbevolkte provincies zijn er weinig leerlingen die zangonderricht volgen.

De jonge garde voelt zich  blijkbaar niet meer zo aangetrokken tot klassieke zang (gelukkig zijn er uitzonderingen) maar blijkbaar is Jazz, rock en metallo  meer en meer populair.

Bio

Dr Peter Muller studeerde aan de VUB te Brussel, werd arts in 1975 en NKO-arts in 1980.

Reeds jong was hij geïnteresseerd in zang. Va 1968 tot 1973 volgde hij zang aan de muziekacademie van Aalst en van 1973 tot 1981 specialiseerde hij zich in de Duitse zangkunst en het Lied bij Vera Berning-Loewy.

Dr Muller heeft ervaring in het begeleiden van jonge zangers tijdens hun zangstudie en heeft ook ervaring met de kinderstem.

Zijn therapeutische benadering is gebaseerd op een zo natuurlijk mogelijke opvolging (medicatie) van de stem.