Een korte termijn onderzoek naar het effect van één osteopatische behandeling, complementair bij logopedie, bij patiënten met hypertone dysfonie - Carla De Mul & Annelies Labaere

Achtergrond: Hypertone dysfonie is niet gerelateerd aan een organische of structurele aandoening. Het wordt gedefinieerd als een functionele verstoring van de stem door habitueel onaangepast gebruik van de spieren rondom de larynx, paradoxale ademhaling en zwakke posturale houding. Logopedie omhelst verminderen van de laryngeale spanning, verbeteren van de ademhaling en verlagen van het laryngeaal complex.

Doel: Deze studie onderzoekt of één osteopatische behandeling verbetering kan geven op het laryngeaal functioneren door de hypertonie rondom het laryngeaal systeem te verminderen.

Methode: Proefpersonen (N = 40) met hypertone dysfonie, doorverwezen door (NKO)-arts voor logopedie, werden at random verdeeld in een experimentele (N = 20) en een placebo groep (N = 20). Anamnese en osteopatisch klinisch onderzoek, met specifieke aandacht voor de cervico-craniale regio, werd uitgevoerd. Een osteopatische behandeling volgde voor de experimentele groep, de placebo-groep onderging 10 handzettingen, vergelijkbaar met positional release technieken op 5 vooraf bepaalde punten op het lichaam. De DSI (Dysphonia Severity Index)  werd bepaald en de VHI (Voice Handicap Index) werd ingevuld voor en na elke interventie.

Resultaten: SAS (versie 9.2) toonde een statistisch significant effect in stijging van de DSI (p = 0.0068) en in verlaging van de VHI (p = 0.0014). Dit effect werd gemeten onmiddellijk na de osteopatische behandeling.

Besluit: De DSI en VHI tonen een statistisch significantie aan onmiddellijk na één osteopatische behandeling. Deze studie toonde aan dat osteopatische behandeling gunstig is voor patiënten met hypertone dysfonie, in aanvulling van logopedische behandeling. Stijging van de DSI betekent verbetering van de stemkwaliteit, dit is van groot belang voor de professionele stem gebruiker. Verlaging van de VHI toont vermindering aan van de aangevoelde handicap.