Freeing the Natural Voice - Body Awareness and Breathing Awareness - An Intro workshop into Kristin Linklaters Voice Method - Els Jourquin

Kristin Linklaters stemmethodiek ‘Freeing the natural voice’ – ‘De vrijheid van de natuurlijke stem’ onderscheidt zich door een doorgedreven opbouw van een gedetailleerd oefenprogramma met als doel de stem haar aangeboren mogelijkheden, vooral ook die van emotionele expressie, terug te geven. Daarbij loopt het gebruik van beelden en verbeelding als een rode draad doorheen haar werk. Eens de stem vrij is, kan ze zich op organische wijze met taal verbinden.

Oorspronkelijk bedoeld voor acteurs, groeit de belangstelling voor Kristin Linklaters levenswerk ook binnen andere domeinen van de stem- en spreekpedagogie.

In de korte introworkshop op het EVTA-symposium kunnen de deelnemers kennismaken met de manier waarop in Linklaters methodiek aan lichaams- en adembewustzijn wordt gewerkt.

(www.kristinlinklater.com en http://linklater.eu/de)