Het vocale profiel van de zanger - Dominique Morsomme

Een vocaal profiel bij de zanger is niet enkel nuttig in geval van stempathologie. Een dergelijke balans brengt de vocale capaciteiten van een zanger op een welbepaald tijdstip in kaart, via verschillende kwantitatieve en kwalitatieve parameters. Een reeks vocale profielen laat dan ook toe om de stem over een tijdsverloop te analyseren en haar de evolutie (door technische en stilistische verworvenheden) te evalueren.

Het vocaal profiel volgt op een medische oppuntstelling door een NKO-arts met een specialisatie in de stem. Het rapport bevat zowel objectieve als subjectieve gegevens. De objectieve omvatten aerodynamische en akoestische metingen, waarmee onder meer de ambitus en de verschillende geluidsdrukniveaus kunnen worden vastgesteld. Een zanger kan hiermee bijvoorbeeld het aantal boventonen in zijn timbre visualiseren, zijn vibrato kwantificeren, de initiatie van de geluidstrilling analyseren of de subglottische druk en de ademvoering bijstellen.

De subjectieve gegevens bestaan uit een evaluatie van de waargenomen vocale kwaliteit van een zanger. Een clinicus zal via zeer precieze criteria de kwaliteit van een zangproduct evalueren, en de zanger zal zelf zijn mening uiten via een schaal van zangstemproblemen. Ook de gevoeligheid voor pharingo-laryngale reflux wordt in de loop van het onderzoek geschaald, daar deze kwaal veel voorkomt bij zangers.

De kwaliteit van het rapport zal bepaald worden door de samenlezing van de verschillende gegevens (mening van de zanger, van zijn pedagogische omgeving, van de KNO-arts, en de resultaten van de vocale balans), maar ook door de vaardigheid waarmee de clinicus de verschillende gegevens met elkaar in verband kan brengen, om zo de sterktes en zwaktes van de zanger vast te stellen.