14 november - Symposium "Op de grens", een samenwerking van de Nederlandse Vereniging van Zangpedagogen (NVZ) en EVTA-be

Symposium “Op de Grens” in samenwerking met de Nederlandse Vereniging van Zangpedagogen geprogrammeerd op 14 november in Baarle-Hertog, wordt verplaatst naar 2021.