3 november 2018

2 workshops Locatie nog niet gekend.

10-13u "Body and Voice, the link”: manuele zelftherapie voor een vrijere en flexibelere stem met Emmanuelle Trinquesse, zangeres en fysiotherapeute. Geschikt voor iedereen die zich van gezond stemgebruik bewust is.

Deadline inschrijvingen 23 oktober

Graag hier registreren.

Toegangsprijzen: Niet leden: € 85 (€ 45 studenten) - leden Evta-Be € 50 (€ 30 studenten)

Schrijf het juiste bedrag over op BE69 0688 9438 3978 met vermelding van dezelfde naam als voor je inschrijvingen vermelding van de titel van de workshop en of je lid of niet-lid bent.

Eens je betaling toegekomen op onze rekening BE69 0688 9438 3978 ben je definitief ingeschreven. Je ontvangt hiervoor geen bevestiging meer. Na de deadline ontvangt elke deelnemer nog een mail met details over het verloop van de workshop en een wegbeschrijving.

14-17u: Singing, movement and staging met Jeanne Dambreville, koordirigente en danseres. Geschikt voor iedereen die al eens op een podium staat of wil staan als amateur of (pre)professioneel, ook zeer interessant voor koorzangers!

Deadline inschrijvingen 23 oktober

Graag hier registreren.

Toegangsprijzen: Niet leden: € 85 (€ 45 studenten) - leden Evta-Be € 50 (€ 30 studenten)

Wie inschrijft voor de 2 dagdelen betaalt als niet-lid slechts 153€ (81€ studenten)-als lid: 90€ (54€ studenten)

Schrijf het juiste bedrag over op BE69 0688 9438 3978 met vermelding van dezelfde naam als voor je inschrijvingen vermelding van de titel van de workshop en of je lid of niet-lid bent.

Eens je betaling toegekomen op onze rekening BE69 0688 9438 3978 ben je definitief ingeschreven. Je ontvangt hiervoor geen bevestiging meer. Na de deadline ontvangt elke deelnemer nog een mail met details over het verloop van de workshop en een wegbeschrijving.

Voor deze workshops van 3 november zoekt Evta-Be nog een partner (muziekacademie of hogeschool)

Welke locatie zoeken wij? Goed bereikbaar via openbaar vervoer. 1 groot lokaal, liefst met dansvloer +lokaal voor de pauzes en lunch.

Wat krijgt de partner in ruil? Gratis toegang voor 2 personeelsleden of studenten + toegang aan Evta-Be ledenprijs voor de andere deelnemers van de partnerinstelling. Logo van de partner bij elke publicatie en op de website van Evta-Be.

Bij interesse graag contact nemen via info@evta-be.com. Alvast van harte bedankt voor de medewerking!