Activiteiten Evta-Be najaar 2017

 

                                                                                          

4 november 10-17u Watersportlaan 5 - 9000 Gent

 

10.00-13.00 Workshop 1: De kracht van je tong Nico Lambrechts

Nico Lambrechts

Toegankelijk voor zangers, sprekers, logopedisten en iedereen die interesse heeft in het onderwerp

De tong is het meest beweeglijke orgaan in het menselijke lichaam en heeft 8 (!) spieren nodig om te kunnen bewegen. Een correcte tongplaatsing zowel in rust als tijdens spreken en zingen is essentieel voor een gezond tong- en stemgebruik. Foutieve mondgewoonten en het niet correct gebruiken van de tong hindert de vrije beweging van de larynx, kan leiden tot hypertonie ter hoogte van de laryngale musculatuur met stem- en slikproblemen tot gevolg. De tong helpt bij het articuleren en zich verstaanbaar maken.

Verder speelt de tong een enorm belangrijke rol in de ontwikkeling van kaak en aangezicht, de vorming van keel- en schedelholtes (belangrijk in functie van resonantie) en een goede ontwikkeling van het gebit (orthodontie).

Een correcte positie van de tong tijdens zingen is zeer belangrijk. Moeilijkheden in de registerovergangen en bij kopstem, een donker, “verouderd” stemgeluid, ongecontroleerde vibrato, vervorming van de basisklinkers, zelfs organische letsels aan de stembanden kunnen allen (deels) gerelateerd zijn aan een foutieve tongpositie. Verschillende basisscholing, andere opvattingen, uiteenlopende visies en ego's maken consensus hierin zeer moeilijk. Als stem- en zangcoach is het belangrijk inzicht te krijgen in de anatomie en functies van de tong, alsook de klinische implicaties met betrekking tot stempathologie. Een gevoelig onderwerp, waarin open communicatie en debat centraal zal staan.
Nico Lambrechts gaat dieper in op de anatomie en functies van de tong, licht de rol van de tongfunctie toe in het orofaciale/stomatognatische systeem en geeft enkele praktische oefeningen ter optimalisatie van de tongfunctie. Hij zal ook ingaan op vragen van de aanwezigen.

Wie nu al vragen heeft mag deze gerust doorsturen naar ons mailadres info@evta-be.com zodat eventueel bijkomend illustratief materiaal kan meegebracht worden

Nico Lambrechts DO, osteopaat DO, MSc PT, specialiseert zich in de osteopathische benadering en behandeling van stemproblematiek. Gastdocent en regelmatig spreker aangaande de rol van osteopathie in de stemwereld. Oprichter Voice Clinic, privépraktijk te Duffel, Antwerpen, waar stemproblemen multidisciplinair behandeld worden. Vanuit een holistische visie op stemgeving verdiept hij zich voortdurend in de effectiviteit van de osteopathische laryngeale behandeling, waarin de anatomische, neurologische en mechanische relaties van de larynx met andere delen van het menselijke lichaam centraal staan. Geschoold door pioniers in het vakgebied, Alain Piron DO en Jacob Lieberman DO, heeft hij brede en vernieuwende kijk ontwikkeld op de stem.

Deadline inschrijvingen: 24 oktober 2017

Toegangsprijzen: Niet leden: € 85 (€ 45 studenten) - leden Evta-Be € 50 (€ 30 studenten)
Schrijf je hier in.
Schrijf het juiste bedrag over op BE69 0688 9438 3978 met vermelding van dezelfde naam als voor je inschrijving.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

14.00-17.00 Workshop 2: De boodschap overbrengen met creatief, strategisch en gezond stemgebruik Complete Vocal Technique voor sprekers met Sarah Algoet, Authorised CVT Teacher

Toegankelijk voor sprekers en zangers, logopedisten, leraren, mensen die veel moeten onderhandelen en iedereen met interesse in het onderwerp

Wat is de definitie van een spreker?

Als je je mond opendoet, “Hallo!” wil zeggen en er komt “Hallo!” uit… Dan ben je een spreker.
 Als je een iets specifiekere omschrijving wil: Acteurs, verkopers, presentatoren, management assistants, bedrijfsleiders, leerkrachten, … Maar eigenlijk kan iedereen baat hebben bij spreekstem coaching.

Onze stem is een van de elementen bij uitstek die de connectie lichaam-geest illustreren. Hoe je je voelt zal meteen een weerslag hebben op hoe je klinkt. En hoe je klinkt zal ontegensprekelijk een groot effect hebben op hoe je boodschap aankomt bij wie je toespreekt. Maar wat als de klank van je stem niet past bij je boodschap?

Het is mogelijk om je stem te kleuren, zodat ze 100% illustreert wat je wil zeggen op dat moment. Vandaag wil je warm, zacht en begripvol klinken. Maar misschien krijgen zelfzekerheid en doelgerichtheid morgen de prioriteit. Het kan allemaal.

Leer je stem kennen en ontdek de vele mogelijkheden die er zijn om je boodschap te ondersteunen op een gezonde en wetenschappelijk onderbouwde manier. Ja, ook effecten zoals distortion, creaking, rattle e.d. kunnen op een gezonde manier gebruikt worden.

Je zal versteld staan hoe deze onze stem en boodschap kunnen verrijken. Enkele situatieschetsen…

- Er is een hoogoplopende discussie gaande op kantoor. Je stemgebruik volgt uiteraard je emoties. En dan komt er een telefoontje van een belangrijke klant binnen… Hoe zorg je ervoor dat je meteen rustig, vriendelijk en professioneel klinkt, ook al voel je je niet zo?

- Je bent leerkracht en moet dus vaak grote groepen luidruchtige kinderen aanspreken. Als muziekleerkracht moet je dan ook nog eens vocaal opboksen tegen de instrumenten die je leerlingen spelen. Hoe creëer je genoeg volume zonder je stem te schaden? En hoe zorg je ervoor dat je tijdens dat luid stemgebruik toch nog kalmte blijft uitstralen?

- Tijdens een verkoopgesprek voel je dat de status van je gesprekspartner boven die van jou groeit. Hoe zorg je er met je stemgebruik voor dat je je niet laat ondersneeuwen, zodat je zelfverzekerd blijft overkomen?

- Het doel van een drama-leerkracht is de acteur in staat stellen om het hele palet aan emoties te kunnen oproepen bij het publiek. Welke technieken kunnen dit ondersteunen?

- Als bedrijfsleider heb je een stem die autoriteit en zelfvertrouwen uitstraalt, wat in veel situaties in je voordeel speelt. Maar nu ga je een gesprek aan met een werknemer die begrip en zachtheid nodig heeft. Hoe pas je je stem aan in deze delicate situatie?

Deel 1

Een introductie tot Complete Vocal Technique met een theoretisch overzicht van de methode. De technieken en theorie worden geïllustreerd en gedemonstreerd met praktische voorbeelden. Iedereen neemt in groep deel aan de oefeningen.

Deel 2

Mogelijkheid om persoonlijk aan bod te komen met jouw werkpunten. Bereid je dus voor als je vragen hebt! Je kan bijvoorbeeld een stuk van je lezing, een gedicht of een monoloog meebrengen. We kunnen een rollenspel doen om jouw situatie zo goed mogelijk te illustreren. Zingen mag ook! Je bent zeker niet verplicht om persoonlijk aan bod te komen, je mag ook als ‘actief publiek’ deelnemen aan deel 2.

Wie al bepaalde vragen heeft mag deze zeker al stellen via ons mailadres info@evta-be.com. Dit geeft Sarah de gelegenheid al een eventuele bijkomende oefening op te stellen.

Voorkennis of eerdere opleiding niet nodig.

Deadline inschrijvingen: 24 oktober 2017

Toegangsprijzen: Niet leden: € 85 (€ 45 studenten) - leden Evta-Be € 50 (€ 30 studenten)

Schrijf je hier in.

Schrijf het juiste bedrag over op BE69 0688 9438 3978 met vermelding van dezelfde naam als voor je inschrijving.

De activiteiten gaan door in het Nederlands. Bij meertaligheid van de deelnemers zal ook het Engels gebruikt worden.

Vzw Evta-Be, Veldstraat 5, 2520 Ranst

www.evta-be.com

info@evta-be.com