Brief aan de professionele leden van Evta-Be

 

 

 

Beste professionele leden van Evta-Be,

 

Mei: Examens die beginnen aan onze hogescholen en conservatoria, het wordt weer een drukke tijd voor de stemmen van deze mensen.

Zij worden begeleid of zijn opgeleid door zeer bekwame professionelen.

Jammer genoeg zijn er ook zelfverklaarde zangleraren, voice teachers of vocal coaches aan de slag in het vrije circuit die bijvoorbeeld schaamteloos durven beweren dat zingen pijn mag doen, dat dit normaal is. Deze “gepijnigde” en soms radeloze zangstudenten richten zich dan tot ons om te vragen of dit wel degelijk normaal is dat ze zoveel pijn hebben en zonder stem zitten na hun les.

Evta-Be wil absoluut pleiten voor meer kwaliteitsbewaking

EVTA is gestart als Europese vereniging om zangdocenten te verenigen en heeft afdelingen in 21 verschillende landen. België is een voorbeeld op vlak van multidisciplinaire benadering.

Wat omvat het begrip Voice Teacher?

Er bestaat noch in België, noch in Europa een eenduidige terminologie.

Een belangrijke vraag voor Evta-Be is: Wat verstaan wij onder Voice Teacher? Het begrip ‘voice’ is overkoepelend. Bedoelen we ‘singing’ of betrekken we de complexe realiteit van woordleerkrachten, voice over, dictie …

Maar ook coach is een beladen begrip. Sommige mensen noemen zich coach na een vijfdaagse opleiding.

De terminologie in Amerika is eenduidiger. Zo houdt een Voice Teacher zich bezig met de technische aspecten, terwijl een Vocal Coach zich meer om het artistieke bekommert, het kan dus ook een pianist zijn die gespecialiseerd is in het zangrepertoire. Wij moeten deze terminologie niet overnemen en kunnen onze eigen standaarden bepalen.

Daarom wil Evta-Be een beroep doen op de professionele leden. Wij willen graag een denktank zangleraren (alle stijlen) in het leven roepen en een denktank spreekstem (woordleraren, acteurs, logopedisten met specialisatie ‘stem’).

Doel is om zich over bovengenoemd onderwerp te buigen, maar ook om de noden, de verwachtingen van de doelgroepen in kaart te brengen.

Er blijkt ook een gap te zijn tussen zangers en sprekers. Er is een bepaalde norm voor een zanger die afstudeert aan een conservatorium én er is een norm voor begeleiders van de spreekstem, hoewel de concrete criteria in de praktijk minder duidelijk zijn. Maar mensen die de brug slaan tussen zang- en spreekstem zijn zeldzaam.

Zangdocenten kennen veel over de zangstem en zangtechnieken, maar missen kennis over anatomie. Omgekeerd kennen stemtherapeuten met basis logopedie veel over de medische kant van de stem en spreektechnieken, maar zij missen vaak kennis en vaardigheden over de zangstem.

Het gebrek aan kwaliteitscontrole en bescherming van het beroep volgens duidelijke vereisten/criteria zou moeten omgebogen worden naar een duidelijke classificatie en opleidingscriteria, ook voor mensen die niet in een conservatorium of hogeschool hebben gestudeerd. Frankrijk neemt hier het voortouw en op Eurovox zal er aandacht aan geschonken worden.

Wie van jullie, leden van Evta-Be wil hieraan meewerken en deel uitmaken van een ‘denktank’?

Graag jullie antwoord tegen 15 mei en melden aan welke denktank je wil deelnemen: zangers of spreekstem.

Het is de bedoeling om na je bevestiging via mail te overleggen om tot concrete ideeën te komen en nadien een eenmalige vergadering te beleggen om alles verder uit te werken. Blijkt de denktank een succes, kan dit een blijvende toevoegde groep blijven bij ons bestuur en onze wetenschappelijke advisory board.

Je antwoord mag gericht worden naar info@evta-be of jansen.lieve@gmail.com.

 

Alvast bedankt voor jullie medewerking.

 

Vriendelijke groet,

 

Lieve Jansen