Ereleden

Wivine Decoster - Oud-voorzitter Advisory Board

Wivine Decoster is Doctor in de Logopedische en Audiologische Wetenschappen en hoofddocent aan dezelfde opleiding binnen de faculteit Geneeskunde van de KU Leuven. De fascinatie voor de stem ontstond tijdens de opleidingen muziek en woordkunst van het DKO in de Stedelijke Muziekacademie van Izegem. Sindsdien stond haar hele studietraject in het teken van de stem: de graduaatsopleiding (professionele bachelor) logopedie in het HTI in Brugge (nu KHBO), de licentie (nu master) en het doctoraat aan de KU Leuven. Ook in haar huidige les- en onderzoekstaken staat de stem centraal. Het hele gamma van stempathologie over optimalisatie van de spreekstem tot de zangstem krijgen de volle aandacht in de lesopdrachten, stagebegeleiding, masterthesissen, onderzoeksprojecten en organisatie van navormingen. De verdieping in de zangstem is mogelijk geworden dankzij de samenwerking met Lieve Jansen, zangdocente aan het Lemmensinstituut en geaffilieerd onderzoeker bij de afdeling Logopedische en Audiologische Wetenschappen.

Dankzij haar expertise werd WivineDecoster door het bestuur van Evta-Be aangezocht om voorzitter te worden van de Advisory Board, een taak die intussen overgenomen is door Ayla Benoy.

Het Evta-Be bestuur heeft haar, na haar afscheid als voorzitter van de AB het erelidmaatschap aangeboden.