Evta-Be Ledenbijdrage 2018

Nieuw lid: Klik hier

Nieuwe leden kunnen ook altijd via onze site https://www.evta-be.com lid worden en de ethische code onderschrijven (professionelen). Wie vanaf nu lid wordt, blijft lid tot en met december 2018. Het lidgeld blijft behouden op 45€ voor professionelen en sympathisanten, 25€ studenten – 26j. Steunende leden zijn welkom met een lidmaatschapsbijdrage van +45€.

 

Hernieuwing lidmaatschap: Klik hier

Wie lid is van Evta-Be geniet van een grote prijsvermindering op onze activiteiten en deze, georganiseerd door EVTA Europa (Eurovox) en Pevoc.

De ledenbijdrage wordt al gerecupereerd door deelname aan 2 activiteiten.