Lidmaatschap

Gebruik het inschrijvingsformulier om lid te worden.

Professionelen & sympathisanten: €45

Studenten (max 26 jaar tot 2 jaar na opleiding): €25

 

Schrijf het juiste bedrag over op rekeningnummer

BE69 0688 9438 3978 met vermelding van naam & adres van het lid.

 

Verminderde toegangsprijs voor onze activiteiten

Toegang tot de voorbehouden pagina's van onze site

- Slides, abstracts en verslagen van onze eigen symposia

- Slides, abstracts en verslagen van buitenlandse symposia die onze bestuursleden bijwonen

- Virtuele bibliotheek (in opbouw)

Leden van Evta-Be zijn automatisch ook lid van EVTA Europa en kunnen zo aan Europese activiteiten deelnemen.

Een lidmaatschapsjaar loopt van januari tot eind december. Wie lid wordt na 15 november, betaalt ook reeds voor het volgende jaar.