Priske Dehandschutter “Over Zingen en Zijn”

Lezing

Wat reguleert de zanger? Zingen; een ambacht van ons lichaam, waarneming, en psyche. Symbiose of synergie? Waar raken zangles en traumatherapie elkaar? Moeten we de grenzen bewaken? En wat te doen met zangers die tegen een ontwikkelingsmuur aanlopen, kunnen we een manier vinden om zingend over het muurtje te kijken?

Een lezing over een persoonlijke zoektocht, ervaringen en de groei naar onze authentieke vocale identiteit.

Er is ruimte voor verder gesprek en vragen omtrent eigen ervaringen (als zanger, als docent, als therapeut)

Workshop "De kunst van het Luisteren" (volgens de Lichtenberger Methode)

Als uitgangspunt voor deze workshop volgen we de Lichtenberger methodiek. Er zal samen gezongen worden, maar gevraagd worden om de eigen klank individueel te onderzoeken. Vervolgens is er ruimte voor het delen van ervaringen. Tijdens de workshop kan u in aanraking komen met fenomenen van uw stem en de daarbij behorende sensorische klankwaarneming.

Deze workshop is voor iedereen die vragen en interesse heeft in klank/stem en bereid is zich door een proces van eigen zintuiglijke waarneming te laten leiden

Bio

Priske Dehandschutter studeerde af aan het conservatorium Maastricht en volgde de opleiding aan International Opera Academy Gent. Hierna werkte ze als freelance zangeres en actrice voor (muziek)theater en televisie. Ze geeft klankontwikkelingslessen volgens de Lichtenberger methode aan LUCA school of Arts Leuven en individuele lessen in Gent en Londen. De laatste 15 jaar onderzocht ze de werking van de stem. Ze nam zanglessen bij Ingrid Voermans, wat haar inzicht gaf in klankontwikkeling en zintuiglijke waarneming. Priske studeerde vervolgens af aan het ’Lichtenberger Institute fur angewandte Stimmphysiologie Germany’. In 2016-2017 volgde ze lessen bij professor W. Stephen Smith aan de zangfaculteit van de Chicago Northwestern University waar ze zijn techniek ‘The Naked Voice’, a 'wholistic' method onder de loep nam. Sinds enkele jaren volgt ze de opleiding ‘International Advanced Training in Identity oriented Psychotraumatheory and – therapy, and the Intention Method’ (van prof. dr. Franz Ruppert) in München en Oslo. Deze identiteitsgerichte opstellingstherapie geeft haar een ruimer beeld en een verdiepend inzicht in de ontwikkeling van de zanger en de mogelijke invloed van trauma op de stem, het lichaam, kortom ons volledige zijn.

www.priskedehandschutter.com