Priske Dehandschutter Lezing “Over Zingen en Zijn” en Workshop "De kunst van het Luisteren"

 20 oktober 14-17u       

Watersportlaan 5, 9000 Gent

 

Priske Dehandschutter Lezing “Over Zingen en Zijn” en Workshop "De kunst van het Luisteren" (volgens de Lichtenberger Methode)

Als uitgangspunt voor deze workshop volgen we de Lichtenberger methodiek. Er zal samen gezongen worden, maar gevraagd worden om de eigen klank individueel te onderzoeken. Vervolgens is er ruimte voor het delen van ervaringen. Tijdens de workshop kan je in aanraking komen met fenomenen van je stem en de daarbij behorende sensorische klankwaarneming.

Deze workshop is voor iedereen die vragen en interesse heeft in klank/stem en bereid is zich door een proces van eigen zintuiglijke waarneming te laten leiden. 

Opmerkingen en vragen die wij kregen in het feedbackformilier na het symposium over bijv: Psycho-traumatherapie specifiek op zangers gericht zoals "Een geblokkeerd/gespannen strottenhoofd, hoe aanpakken?" kunnen ook behandeld worden. 

De toegangsprijzen zijn zoals vanouds: 
Niet leden: € 85 (€ 45 studenten) - leden Evta-Be € 50 (€ 30 studenten)

Deadline 10 oktober
Graag hier registreren

Wie na de deadline inschrijft dient per workshop 5€ meer te betalen, zowel als lid als niet-lid.

Schrijf het juiste bedrag over op BE69 0688 9438 3978 met vermelding van dezelfde naam als voor je inschrijvingen vermelding van de titel van de workshop en of je lid of niet-lid bent.
Eens je betaling toegekomen op onze rekening ben je definitief ingeschreven. Je ontvangt hiervoor geen bevestiging meer. Na de deadline ontvangt elke deelnemer nog een mail met details over het verloop van de workshop en een wegbeschrijving.