Register gegevensverwerking

 

1. Gegevens vereniging

Naam vereniging: vzw Evta-Be

Veldstraat 5

2520 Ranst

Contactpersoon: Lieve Jansen

E-mail: info@evta.be

Verantwoordelijke die aangeduid is voor naleven van de privacywetgeving:

E-mail: jansen.lieve@gmail.com
 

2. Context vereniging

Evta-Be is een vereniging waarin vrijwilligers culturele en stempedagogische activiteiten organiseren. Evta-Be is een ledenvereniging, maar ook niet-leden zijn welkom op onze activiteiten. We laten zangdocenten stem-professionelen en geïnteresseerden in goed en gezond stemgebruik kennis maken met een holistische benadering van de stem. We doen dit in een open, pluralistische en respectvolle sfeer.
 

3. Persoonsgegevens

Onze vereniging houdt gegevens bij van

 • vrijwilligers

 • leden

 • deelnemers

 

Welke categorieën van persoonsgegevens houdt Evta-Be bij?

 • persoonlijke identificatiegegevens (naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, ondernemingsnummer)

 • persoonlijke kenmerken (geboortedatum)

     

Wie verwerkt de persoonsgegevens?

Er worden persoonsgegevens bijgehouden of verwerkt op de laptops/tablets/gsm/smartphones van de voorzitter of contactpersoon en/of (bestuurs)vrijwilligers van de vereniging.

 

Waar slaat onze vereniging persoonsgegevens op?

 

Op enkel voor bestuursleden toegankelijke documenten in Dropbox.

 

4. Beschrijving verwerkingsactiviteiten

Verwerking is verzamelen, raadplegen, verspreiden, koppelen, registreren, vernietigen van gegevens. 

Duid aan welke verwerkingsactiviteiten je vereniging uitvoert

 • ledenadministratie: de vereniging registreert persoonsgegevens van haar leden voor het bijhouden van het wettelijk verplicht ledenregister

 • leden informeren: de vereniging registreert persoonsgegevens van haar gewone en toegetreden leden en sympathisanten zodat ze hen op de hoogte kan houden over de interne werking en activiteiten (o.a. nieuwsbrieven via e-mail of post)

 • activiteiten: de vereniging registreert persoonsgegeven voor de organisatie van activiteiten en registratie van betaling.

 • gebruikerslijsten: de vereniging registreert persoonsgegevens van de gebruikers voor het aanbod van de vereniging

 • vrijwilligersovereenkomsten: de vereniging registreert persoonsgegevens van haar vrijwilligers om te voldoen aan de vrijwilligerswetgeving

 • contactlijsten: de vereniging registreert persoonsgegevens van de contacten die de vereniging heeft gehad of kan hebben om hen op een efficiënte manier te kunnen contacteren

 • sociale media: de vereniging registreert de mensen die de Facebook-pagina van de vereniging volgen

 • andere:      

Er worden geen persoonsgegevens verwerkt door een andere onderneming/vereniging naast vzw Evta-Be

Er worden geen persoonsgegevens gedeeld met of overgedragen aan een andere onderneming.

 

5.Register

Categorie Welke gegevens houden we bij? Waarvoor gebruiken we de gegevens? Type verwerking Wettelijke grond hiervoor? bewaartermijn beveiligingsmaatregelen
Vrijwilligers naam, adres, tel., e-mail, geboortedatum, functie in vereniging … Interne communicatie Verzekering verzamelen raadplegen registreren vernietigen toestemming gegeven Max. 5 jaar na laatste gebruik

Wachtwoord

Back-up via systeem

Mailinglijst nieuwsbrief naam, adres, tel., e-mail, geboortedatum, historiek lidmaatschap

Communicatie activiteiten

verzamelen raadplegen registreren vernietigen uitvoering van een overeenkomst Max. 5 jaar na laatste gebruik

Wachtwoord

Back-up via systeem

Evta-Be leden naam, adres, tel., e-mail, ondernemingsnummer

Doorzenden lidkaart

Communicatie activiteiten

verzamelen raadplegen registreren vernietigen uitvoering van een overeenkomst Max. 5 jaar na laatste gebruik  
Deelnemers aan activiteite naam, adres, e-mail, ondernemingsnummer   verzamelen raadplegen registreren vernietigen een gerechtvaardigd belang Max. 5 jaar na laatste gebruik