Workshop op 27 april 2019 - 14-17u “Body, Mind and Song” Raf De Groote

Kunsthumaniora Antwerpen (Karel Oomsstraat 24) 

Na de lezing en workshop van Raf De Grote, op het symposium, hebben quasi alle deelnemers te kennen gegeven dat zij graag een meer uitgebreide workshop willen hebben over dit fascinerende onderwerp.

Deze workshop gaat nu dieper in op de onderwerpen die toen maar kort zijn aangehaald. Wie niet op het Symposium aanwezig was, kan ook moeiteloos volgen omdat de basis terug opgefrist wordt.

Deze workshop is toegankelijk voor iedere stem-professioneel, zowel voor zangleraren, zangers, sprekers als iedereen met interesse in het onderwerp.

Dit mag je verwachten:

Intentioneel gebruik van ademhaling bij het musiceren, en dus ook bij stemgeving, zal door ervaring steeds makkelijker gaan.

Ademhaling staat niet op zichzelf: je houding, conditie, bewegingsvrijheid, spanning en verwachtingspatroon, je innerlijke self-talk en zelfs je stemming spelen daarbij een rol.
Als je “jezelf tegenkomt” is het dus niet “altijd” een kwestie van technisch tekort, gebrek aan talent of doorzettingsvermogen .

In deze workshop maken we gebruik van een baanbrekende pedagogiek, die al deze elementen gegradueerd samenbrengt. Daarbij houden we niet “het vermijden van klachten” voor ogen, maar wel het belichamen van ideale functionaliteit.
Functionele - experiëntiële anatomie dus, beginnend vanuit je persoonlijk perspectief.
Kleine maar duidelijke stapjes naar “beter”, die je steeds kan terugvinden en uitbreiden.
Ademsteun is in zekere zin “hefboomfunctie”. En die begint... in de voeten.
We ontdekken “bone rythms, proprioceptie, grondreactiekracht en veel meer ” en elimineren tal van (mogelijk onbewuste) misverstanden.

Body Mapping en de Franklin Methode (Juliard School, Cirque du Soleil, Royal Ballet, Vienna University, Pilates worldwide...) een onvergetelijke en transformerende ervaring, dat ga je kunnen beleven op deze workshop

Fluitist Raf De Groote (1960) maakte als late beginner een doorgedreven opleiding door. Vanuit persoonlijke historiek ging hij op zoek naar een dieper inzicht in de relatie tussen het lichaam en musiceren. Deze nooit eindigende zoektocht ging o.a. over Feldenkrais, Alexandertechniek tot Body Mapping (teachers certificate)

Uiteindelijk volgde hij als eerste Belg de 3-jarige opleiding tot Franklin Method educator. Raf geeft tal van workshops rond de rol van houding, beweging, ademhaling en musiceren. (bv OVSG : Body Mind and Music/ Ademtraject voor professionals/ Fit for the Office.)

Hij was o.a. te gast op “Sing That Body” van het NVZ in Arnhem (2016) en op het Akousticum Talent Programme (NCPA Arnhem)/ Koortreffen Koor en Stem Torhout 2016/….

In 2018 gaf hij een erg gewaardeerde lezing en workshop op het Symposium van Evta-Be

www.rafdegroote.be

Deadline inschrijvingen 17 april

Graag hier registreren.

Toegangsprijzen per workshop:

Niet leden: € 85 (€ 45 studenten) - leden Evta-Be € 50 (€ 30 studenten)

Wie inschrijft voor de 2 dagdelen betaalt als niet-lid slechts 153€ (81€ studenten) - als lid: 90€ (54€ studenten).

Wie na de deadline inschrijft dient per workshop 5€ meer te betalen, zowel als lid als niet-lid.

Schrijf het juiste bedrag over op BE69 0688 9438 3978 met vermelding van dezelfde naam als voor je inschrijvingen vermelding van de titel van de workshop en of je lid of niet-lid bent.

Eens je betaling toegekomen op onze rekening ben je definitief ingeschreven. Je ontvangt hiervoor geen bevestiging meer. Na de deadline ontvangt elke deelnemer nog een mail met details over het verloop van de workshop en een wegbeschrijving.